REGULAMIN KLINIKI KOSMETOLOGII K3

Klienci Kliniki Kosmetologii K3 zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania. Decydując się na zabieg w Klinice Kosmetologii K3 Klient akceptuje regulamin bez konieczności jego podpisania.

§ Godziny otwarcia

Klinika Kosmetologii K3 świadczy usługi od poniedziałku do soboty w placówce przy ul. Legionów Polskich 71 w Dąbrowie Górniczej

Poniedziałek – Piątek w godzinach 10:00 – 20:00

Soboty w godzinach 8:00 – 16:00

Klinika Kosmetologii K3 zamknięta jest w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Klinika Kosmetologii K3 zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia placówki.

§ Umawianie wizyt

W Klinice Kosmetologii K3 istnieje możliwość umawiania wizyt osobiście, telefonicznie, mailowo lub przez komunikatory (Messenger, Instagram, WhatsApp).

Telefon, WhatsApp: (+48) 515 535 215

E-mail: kontakt@klinikak3.pl

Instagram/Messenger: @k3klinikakosmetologii 

W dniu wizyty wykonywane są usługi, które ustalono podczas umawiania spotkania. Nie zostaną wykonane dodatkowe usługi, jeśli mogłyby wpłynąć na harmonogram zaplanowanych zabiegów.

§ Potwierdzanie wizyt

W przeddzień zabiegu pracownik Kliniki Kosmetologii K3 kontaktuje się telefonicznie lub wysyła wiadomość w celu potwierdzenia wizyty. Jeśli Klient nie potwierdzi wizyty, zostaje ona automatycznie anulowana.

§ Spóźnienia

Klient zobowiązany jest przybyć punktualnie na zabieg o określonej godzinie.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się 15 minutowe spóźnienie, o którym Klinika Kosmetologii K3 musi zostać poinformowana.

Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem wizyty o czas spóźnienia, jeśli mogłyby wpłynąć na harmonogram zaplanowanych zabiegów.

Spóźnienie powyżej 30 minut może wiązać się z odwołaniem wizyty.

§ Odwoływanie wizyt

Wizytę należy odwołać najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem.

Nagminne odwoływanie wizyt, anulowanie wizyt w krótkim odstępie czasu przed ustalonym terminem, nie zgłaszanie swojej nieobecności może skutkować skreśleniem z Listy Klientów i odmową zapisów na wizytę w przyszłości.

§ Pakiety zabiegów

W Klinice Kosmetologii K3 istnieje możliwość zakupu pakietu zabiegów na twarz lub ciało.

Czas realizacji pakietu zabiegów jest ustalany indywidualnie podczas jego zakupu. Jeśli czas realizacji nie został określony to należy go wykorzystać do 3 miesięcy od daty zakupu. Po tym czasie pakiet zostanie automatycznie anulowany.


W przypadku, gdy Klient nie odwoła wizyty 24 godziny przed ustalonym terminem, jest ona traktowana jako wizyta zrealizowana.

§ Vouchery

Voucher może być zrealizowany tylko w Klinice Kosmetologii K3 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Legionów Polskich 71.

Z jednego Vouchera może skorzystać tylko jedna osoba.
Voucher ważny jest przez okres 3 miesięcy lub okres trwania promocji wybranej usługi/pakietu usług. Termin liczony jest od daty jego zakupu.

Voucher wystawiony na określoną kwotę może być zrealizowany na dowolną usługę lub produkt dostępny w ofercie Kliniki Kosmetologii K3.

W przypadku, gdy wartość usługi/pakietu usług jest wyższa niż wartość Vouchera, Klient zobowiązany jest pokryć różnicę, zgodnie z cennikiem Kliniki Kosmetologii K3 obowiązującym w dniu realizacji usługi.

W przypadku, gdy wartość usługi/pakietu usług jest niższa niż wartość Vouchera, Klinika Kosmetologii K3 nie jest zobowiązana do zwrotu różnicy wartości.

Po upływie terminu ważności Vouchera, Voucher jest nieważny, a Klient traci wynikające z niego uprawnienia.

W przypadku niezrealizowania Vouchera przez Klienta lub chęci skorzystania z niego po terminie ważności, Klientowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania Vouchera, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Voucher.

Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
Voucher może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Klinice Kosmetologii K3.

Klinika Kosmetologii K3 nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie Vouchera.

§ Karta lojalnościowa

Przystąpienie do programu lojalnościowego jest dobrowolne. Klient otrzymuję kartę lojalnościową na której będą naliczane wizyty.

Klient może brać udział tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
Klient posiada tylko jedną kartę.
Po każdej wizycie w Klinice Kosmetologii K3 zakończonej płatnością, Klient otrzyma potwierdzenie na Karcie lojalnościowej.

Potwierdzenie jest przyznawane tylko jeden raz za każdą wizytę.

Po uzbieraniu pięciu potwierdzeń (pięciu wizyt) Klientowi przysługuje rabat 10% na zabiegi pielęgnacyjne twarzy lub ciała.
Po uzbieraniu dziesięciu potwierdzeń (dziesięciu wizyt) Klientowi przysługuje rabat 20% na zabiegi pielęgnacyjne twarzy lub ciała

Rabat nie przysługuje na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej oraz makijażu permanentnego.
Rabat naliczany jest od ceny regularnej zabiegu. Cennik dostępny jest na stronie www.klinikak3.pl i w Klinice Kosmetologii K3.

Rabaty nie łączą się ze sobą oraz z innymi promocjami.

Przyznany rabat można wykorzystać w przeciągu 3 miesięcy od jego otrzymania.

Rabat przyznany Klientowi nie podlega wymianie na gotówkę, nie może być przedmiotem sprzedaży oraz nie może zostać przekazany osobie trzeciej.

§ Reklamacje

Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Złożenie reklamacji następuje drogą pisemną za potwierdzeniem odbioru osobistego w Klinice Kosmetologii K3.
Od momentu złożenia reklamacji, Klinika Kosmetologii K3 zastrzega sobie 30 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.
K
lient ma prawo do złożenia reklamacji za usługę do 14 dni roboczych od daty jej wykonania.

§ Konsultacje

Koszt konsultacji u specjalisty wynosi 150 zł. Jeśli Klient zdecyduje się na wykonanie zabiegu
w ciągu 30 dni
kalendarzowych od daty przeprowadzenia konsultacji, to jej koszty zostaną odliczone od ceny wybranego zabiegu.

W trakcie konsultacji po przeprowadzonej diagnostyce i szczegółowym wywiadzie, specjalista może odmówić wykonania zabiegu, zaproponować inny zabieg lub wykonać zabieg w terminie ustalonym z Klientem.
Specjalista ma prawo żądać od Klienta aktualnych wyników badań diagnostycznych.

§ Dane osobowe, kartoteki

Klinika Kosmetologii K3 działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane Klienta
i protokoły zabiegowe są ewidencjonowane w kartotekach. Informacje te są poufne i udostępniane jedynie pracownikom Kliniki Kosmetologii K3.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisując stosowną zgodę na wykonanie zabiegu.

§ Zakup kosmetyków

W Klinice Kosmetologii K3 istnieje możliwość zakupu profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji domowej. Zakupiony towar nie podlega zwrotowi.

§ Niepełnoletni Klienci

Klient, który nie ukończył 18 roku życia może korzystać z usług Kliniki Kosmetologii K3 pod warunkiem posiadania pisemnej zgody opiekuna prawnego, rodzica lub jego obecności podczas zabiegu.

§ Dodatkowe przepisy

Na terenie Kliniki Kosmetologii K3 obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt oraz palenia wyrobów tytoniowych.

W gabinetach zabiegowych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

Klinika Kosmetologii K3 udostępnia Klientom poczekalnię i szafę na odzież wierzchnią, jednak nie ponosi odpowiedzialności za oczekujące w poczekalni osoby towarzyszące i pozostawione przedmioty.
Klienci i ich osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność finansową za uszkodzenia powstałe z ich winy na terenie Kliniki Kosmetologii K3.

§ Zmiany w regulaminie

Klinika Kosmetologii K3 zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

O wszelkich zmianach poinformujemy na stronie internetowej lub na profilach w mediach społecznościowych.

W przypadku niezastosowania się do regulaminu pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku, do odwołania.